August 11, 2021

Manjalo Tonduy ni Naibata

Na so manjalo Tonduy ni Naibata, mabiar do mandohori Naibata, seng pag. Songon na daoh tumang do holang-kolang ni Naibata pakon jolma. Dong do hatunggungon ni Naibata, ampa aturan-Ni (titahNi), mambahen na so tardohori jolma biasa Ia. Sambatni >>