August 8, 2021

Seng Ihalupahon Naibata Hita

Idilo Naibata do ganup goranta. Domma iain hita gabe niombah-Ni. Ihatahon do banta sanggah na tardidi hita: “Ahu do simada ho!” „Tonggor ma domma hu uhirhon goranmu bani jampal ni tanganKu.” Halani ai boi ma hita marmalas ni uhur tongtong, seng be dong na manirang hita humbani Naibata. Sambatni >>