24 Maret: Anggo Sai Duit Manggoki Uhur

“Pasupasu ni Jahowa do mambahen bayak janah seng marhasoman halojaon ibahen”.
Terjemahan baru (LAI 1973) “Pasu-pasu ni Jahowa do mambahen bayak, anjaha seng pala marhasoman halojaon”.

(Podah 10 : 22)

Sada raja na bayak do Raja Suleman. Domma iahap janah ididah pasupasu ni Jahowa do mambahen bayak sedo halani gogoh mansari habayakon ai. Sedo homa halani gatuh atap rejeki, sedo halani nasip, sedo halani sikah ni tangan, sedo halani bintang-bintang atap na legan pe. Tapi pasupasu ni Jahowa do.

Sada do na porlu: mahorja hita, pakei hita panorang na binere ni Naibata banta mambahen parhitean ni pasu-pasuni. Anggo porlu hita bayak bani arta dunia on, tarbahen-Si do, lang pala mais-ais hita, lang pala pusing nini halak sonari on.

Ia habayakon na roh humbani Naibata, mangkorhon pasu-pasu do bani diri sandiri pakon bani hasoman na legan.

Dong do buei halak, sol sihol bayak, sai duit manggoki uhurni. Tapi bani halak sisonai ai, sonon do hata ni Naibata: “Ai tarhap bani duit, ai ma urat ni sagala hajahaton, ai do iparsinta na deba, gabe kahou humbani haporsayaon anjaha buei na masahit hubani dirini”. (1 Tim. 6:10). (Terj. Baru, “Ai urat ni sagala hajahaton do uhur na holongan bani duit, in do isura-surahon na deba, mambahen kahou humbani haporsayaon, gabe iaikkon buei sitaronon bani dirini”.) Bayak pe sisonai ai lang marhasoman pasu-pasu.

Anggo pasu-pasu ni Jahowa do mambahen marduit ham, ham do na mangkunsangkon duit ai, artini marguru bamu do palaho duit ai. Tapi porlu jagaonta: ulang ihusangkon duit uhurta. Dong do deba jolma sai sahap duit ma gatian sahapni. Parsahapan aha pe nasahapkon bani ialai ma tong dompak duit sahap ai. Domma songon duit ai manjajah atap marjabolon uhurni ai.

Sagala na dong banta na roh marhitei pasu-pasu ni Naibata, ai do na mamboan hasonangan banta pakon bani hasomanta. Pindoonta ma hubani Naibata, ase ipadaoh uhur na mais-ais pasal na i dunia on. Tapi ipatenger uhurta mangharapkon pasu-pasuni bani horjanta.

Tonggo

Ham Tuhan Naibata! Padaoh Ham ma humbangku uhur na longkot bani arta tanoh on. Bere Ham bangku uhur na mangharapkon pasu-pasumu.

Amen.

Doding

Haleluya No. 123: 2,3: Hu Nagori Atas do >>

2. Hu nagori atas in sai na tonggor bei,
bai siang ni ari in age borngin pe.
Botul baen in sai martonggo ho gogoh.
‘se marulih homa ho bai Jesus in.

3. Hu nagori atas in tonggor ma tongtong.
Anggo dong na hurangmin i dunia on.
Lang bulih be bumbang uhurmin ijin;
Ai sirsir do haganup bai Naibata.

25 Maret: Holong bani Jesus Songon Mungkani >>

<< 23 Maret: Sihol Maluah Do Ham Humbani Tonduy Na Mabutak Ai?