4 Agustus: Isarihon Naibata do goluhmu

tnt_agu4_mat6_33

“Hunlobei ma pindahi hanima Harajaonni (Naibata) pakon hapintoranni dob ai tambahonkonni do nongkan ai bennima”.

(Mateus 6: 33)

Isuruh sada bapa ma anakni manangkap horbou ni sidea na maluah. Roh anak ai, sai iirik-irik ma horbou ai hun pudini, ai ninuhurni anggo itangkap ma haehae ni horbou ai tontu mortong-ortong ma. Idilohon Bapa ai ma: Hunlobei tangkap halihirni! Balos ni anak ai: Mabiar ahu tandukni. Patotap uhurmu halihirni tangkap! Dobni itangkap ma hunlobei, itogu ma halihirni mangihut ma homa pakon haehaeni.

Buei do hita mabiar torus manangkap harajaon ni Naibata, mabiar ia bani tandukni, ai ma hahurangan-hahurangan: Aha holi panganon, aha holi parhiouon? Jadi buei ma na so dong panorangni martonggo, mambasa hata ni Naibata, marminggu seng sompat be.

Ingat hita lobei tongkin pasal na tinamuean ni Tuhan Jesus si 5.000 halak. Deba sidea roh humbani huta na daoh, seng idingat na lohean haru-haru manangi-nangi hata ni Tuhan Jesus. Dobni Tuhan Jesus ma use mansarihon sipanganon ni sidea marhitei dalan halongangan.

Ibere Naibata do banta onom ari parhorjaonkon, sada ari sihol pahibulon mambalosi Naibata. Siap sogod bani na onom ari ai pajumpah ma ham lobei pakon Naibata. Basa ham ma hata ni Naibata, age saayat gelah anggo sai lang be sompat, ai ma na tarsurat bani Susukkara, dob ai martonggo ma ham mangindo pasu-pasu ni Naibata bani horjamu na sadari ai. Ai ma parlobei paima ipakei ham ari na binere ni Naibata bamu, paima ihorjahon ham horjamu na dob niranggi hinan bodarini.

Bani ari Minggu pahumpul ham ma uhurmu dompak parugamaon. Ai age marsaran ham humbani horjamu ari-ari, ipasu-pasu Naibata do horjamu na onom ari ai ase sungkup panganonmu pitu ari. Age onom ari ham marhorja isarihon Naibata do goluhmu ibagas pitu ari. Ambah ni ai marayak parhumpulan manangkasi hata ni Naibata, pagolpa hasoman ase roh marminggu, manorih na boritan ampa mangapoh na marpusok ni uhur, dear ma ai horjanta sanggah ari Minggu. Panorang partonggoan pe i gareja atap i rumah-rumah dear tumang ma dihuti hita.

Ham Tuhan Naibata! Patenger Ham ma uhurnami bani pasu-pasumu.

Amen.

Haleluya No. 161 :1-3: Tuhanta ma Napuji >>

1. Tuhanta ma napuji ibaen dear gabei-Ni,
Mambere panganonta, holong atei-Ni banta.

2. Dagingta ‘pa tonduyta ibere do hubanta;
Seng dong pingkir Tuhanta membere in hubanta.

3. Dagingta iparmudu, tonduyta ipagoluh;
Sonin ma lah uhurta, age tarsosak hita.

<< 3 Agustus: Ulang Holsohan5 Agustus: Mansarihon na Sosak >>