30 Juni: “… ipatalar Ia (Jesus), ase ibuat dousanta”

“Ibotoh nasiam do, domma ipatalar Ia (Jesus), ase ibuat dousanta in, seng dong dousa ibagas diri-Ni”.

(1 Johannes 3: 5)

(Terjemahan baru mangkatahon, “Ibotoh nasiam do, laho mambuat dousanta do Ia ase roh; seng adong dousa ibagas Ia).” Ra nimu: Tongon do ai, domma ipatalar Jesus ase ibuat dousanta, dihut do dousangku ibuat ase mardamei ahu pakon Naibata. Tapi domma lupa ahu bani Naibata janah manggoluh use ibagas dousa, huahap lang dong be partolongan bangku!”

Ulang sonai nimu, dong do partolongan bam, mulak ma ham bani Tuhan Jesus, paluahon-Ni do ham humbani kuasa ni dousa ai. Roh ma ham bani Tuhan Jesus. Patugah ham ma hu Bani na dob itadingkon ham Ia. Pindo ham ma hasasapan ni dousamu, pindo ham ase ijalo ham use. Seng tulakon-Ni pangindoanmu. Jaloon-Ni do ham ibagas malas ni uhur pakon pakon ibagas idop ni uhur.

Atap ihatahon ham use: “Hubotoh do ai namin, tapi borat ma huahap dousangku. Songon na so tarbahen ahu mulak bani Tuhan Jesus”. Balos: huahap bani na songon pangahapmu ai pe dong do partolongan ni Tuhan Jesus. Roh ma ham hu Bani patugah ham ma isi ni uhurmu ganupan, martonggo ma ham sonon: “Ham Tuhan Jesus. ningon roh do Ham mangurupi ahu ase ulang magou ahu. Songon na mahol do ahu tanggal humbani dousangku, urupi Ham ma ahu mananda dousangku, mangimbang dousangku pakon mangkagigihon dousangku! Humbani hadirionku seng tarbahen ahu be ai!”.

Ididah Tuhan Jesus do uhurmu ai anjaha urupanni do ham, ai na laho pamalum tonduyta do ase roh Tuhan Jesus.

Na porlu tumang banta, ulang marpatar-patar hita mulak bani Tuhanta. Anggo manggora ma ibagas uhurmu pasal dousamu, mintor roh ma ham ase ibuat dousamu ai. Ai domma ipatalar Jesus mambuat dousanta. Ase rosuhmu do anggo soh ham ibagas dousamu. Ai jalo-jalo do ibuat Tuhan Jesus dousa ni na roh hu Bani. Anggo jalo-jalo do ibuat Tuhan Jesus dousa ni na roh hu Bani, jalo-jalo ma homa patugah hita dousanta hubani Tuhanta, ase isasap.

Tonggo

Ham Tuhan Jesus! Tarima kasili ma Bamu, ai sirsir do Ham mambuat dousangku. Urupi Ham ma ahu mamboan dousangku hu Bamu.

Amen.

Doding

Haleluya No. 145: 1-3: Ringgas Hita Rup >>

1. Ringgas hita rup, manogu ganup,
na pag manendel , na hengkeng hobal,
bai hata ni Tuhan, na sangap tongtong
rosuh-Ni ma bahen idunia on

2. Sai ulang be da mabiar ganup,
boiskon ma da gogoh-mu ganup!
Age roh sibolis lao mandorab ho,
sai tatap ma Jesus na lampou gogoh ,

3. Horjahon bujur hata-Ni ganup,
sai monang jojor baeonon-Ni ganup .
Ai Ia do Raja na monang tongtong,
patitir pe bala manginsurut tong

Juli >>

<< 29 Juni: Hape Marsidalian Bei do Sidea