22 Januari: “Maningon tondok do ahu hu rumahmu”

tnt_jan22_luk19_10

 Ai na roh do Anak ni Manisia in mangindahi anjaha pagoluhkon na magou.

(Lukas 19 :10)

Halak na bayak do si Sakeus, parpangkat na banggal homa. Ninuhur ni halak gap ijai ma uhurni, seng dong uhurni dompak parugamaon. Hape iahap si Sakeus do halak pardousa ia. Ihasiholi do ase boi gabe anak ni Naibata ia. Sihol uhurni ase mardamei uhurni ibagas. Tapi seng ibotoh dalanni, seng ibotoh na dohor ma ia hubani harajaon ni Naibata. Tapi dong sada niarusan ni si Sakeus: Anak ni Manisia in, ibotoh sonaha uhur ni jolma dompak-Si, sihol ni jolma pardousa, ase maluah humbani na manjajahsi. Ipindahi pardousa na magou ase pagoluhon-Ni.

Dob ididah Tuhan Jesus si Sakeus manangkih bani hayu buah, nini ma dompaksi: “Sakeus, podas ma ho susur hunjin, at maningon tondok do ahu hu rumahmu arian on!” Ibasa hita do: Jadi podas ma si Sakeus susur, ialo-alo Jesus ibagas malas ni uhur (Luk. 19: 5.6.).

Sonaha do hita? Sonaha do pangkawahta dompak hasoman jolma? Sungkun ham ma dirimu: Pasal duit do hansa ase manggoluh ham? Ase marmegah-megah, manonton, marminum-minum, marjudi ampa marhabutakon? Iahap ham do pargoluhonmu ai hagigi ni Naibata? Seng ope tubuh uhurmu sihol mangidah Jesus? Na ra pagoluhkon na magou? Si Sakeus sihol mangidah Jesus do hansa ia. Dapotsi do sura-surani ai, saud do ididah Jesus, lobihni ai ope. Dob dohor Jesus itanda ma dousani isopotkon ma dousani. Dob ai ibere Tuhan Jesus ma tuah itongah jabuni.

Sihol do ham martuah? Pindahi ham ma Jesus!

Tonggo

Ham Tuhan Jesus Sipaluah hanami! Tarima kasih ma Bamu, halani ipindahi Ham anjaha ipaluah Ham hanami, pardousa on. Amen.

Doding

Haleluya No. 5: 2 Hupuji Holong ni Atei-Mu >>

2. Sai ipindahi Ham do ahu, Ham pe huhasiholi do.
Itogu uhurMu uhurhu halani ai hubere do:
lpilih Ham hinan tonduyhu, ai pe hupilih Ham Tuhanku.

23 Januari: On ma masa bani halak na manjalo Jesus >>

<< 21 Januari: “Partonduy na hinsah ma nasiam”!