Balos ni Jesus, “Ra do Ahu”

tnt_jan27_mat8_3_7Nini na gadamon ai dompak Tuhan Jesus: “Tuhan, anggo ra Ham tarpamalum Ham do ahu”. Balos ni Tuhan Jesus: “Ra do Ahu susi ma ham!” Ipudi ni ai ibasa hita nini Jesus komandan boritan parah juak-juakni: “Roh pe Ahu pamalumkonsi”. Sambatni >>