19 April: “Seng gendo magoan Sipaluah ham?”

tnt_april19_josep arimatea

Ipaturun (si Josep Arimatea) ma mayat ai, ibaluti ma bani hiou putih, ipatibal ma hubagas tanoman na naliangkon bani batu, seng ongga dong tibal atap ise ijai”.

(Lukas 23 : 53)

(Terjemahan baru, 1976, Ipaturun ma bangkei ai, ibaluti ma bani hiou putih, anjaha ipatibal ma hubagas tanoman na niliangkon bani batu, seng ongga ope tibal barang ise ijai).

Ia huan-huan ni Tuhan Jesus, dob matei Tuhan Jesus gabe galek ma. Banggal hinan do arapan ni sidea bani goluhni, boi marmalas ni uhur sidea. Roh do sidea bani Tuhan Jesus halani Ia do Anak ni biribiri ni Naibata, na mamorsan dousa in hajolmaon. Dapot do Bani hasasapan ni dousa. Ihatahon do bani sidea ase ijalo sidea Naibata na manggoluh. Ipargogohi do sidea sanggah galek, ipatugah bani sidea goluh magira na marhamuliaon sadokah ni dokahni.

Sonari lang dong be Jesus, domma matei. Ai lang Anak ni Naibata Jesus? Ai lang Sipaluah Israel do Ia? Ai lang Ia do sibere hagoluhan na sadokah ni dokahni bani jolma?

Tontu iahap hita otik sonaha pusok ni uhur ni huankuan ni Tuhan Jesus. Sonaha hita? Seng gendo magoan Sipaluah ham? Mase magoan Sipaluah susian in? Halani seng sabar anjaha seng martonggo sidea.

Ija roh pusok ni uhurmu, pindahi Ham ma Ia sai jumpah ham do. Anggo ganggang ham humbani Tuhanta Jesus, sai roh do sipanlajou janah urah do ham talu. Tapi anggo rap do ham pakon Tuhan Jesus talu do na manlajou ham, ai gogohan do Tuhan Jesus marimbang sibolis pakon sagala setan-setan.

Bani ari parpuho ni Tuhan Jesus, margoling ma pusok ni uhur ni susian ai gabe malas ni uhurni. Anggo dapot ma Sipaluah ai, sai margoling do pusok ni uhur gabe malas ni uhur.

Tonggo

Ham Tuhan Jesus! Sai ulang ganggang Ham humbangku, ase tong malas uhurhu janah sonang.

Amen.

Doding

Haleluya No. 113 : 1- 3: Asal Rap Apakon Tuhan Jesus Au >>

1. Asal rap ampakon Tuhan Jesus au.
Sadokahni mangiankon tanoh hasusahan au.
Sonang do uhurhu, ai hubotoh Jesus hasomanku.

2.Anggo Tuhan Jesus hasomanku tong
Bahenonku do maporus sigompangi tonduyhon.
Sai martuah diri, anggo Jesus do hasoman diri.

3.Sonang do uhurhu rapkon Jesus in.
Ai isasap do dousangku, ipatorang langkahkin.
Ase ulang magou tonduyhin bahenon ni pangagou.

20 April: “Domma puho Ia” >>

<< 18 April: Artini “Domma Marpunsa”