panobusion (penebusan)

Pasal ham do deba ase pala tarsilang Ia.

Humbani jam paonomkon das bani jam pasiahkon (jam 12 das jam 15) golap ma i tanoh on. Ibagas panorang ai ma tang na parahni sitaronon ni Tuhan Jesus ibagas paruntolonni, Jesus Anak sasada ni Naibata, pala iahap itadingkon Naibata Ia. Sambatni >

Seng dong i dunia on na songon holong ni atei ni Naibata

Seng naantusi holong ni Naibata, sihaporsayaan do hansa. Anak ni Naibata manaron na marsik janah matei songon parjahat ase manggoluh hita. Hubani Tuhan Jesus itampeihon Naibata dousanta, ase manggoluh hita. Seng dong i dunia on na songon holong ni atei ni Naibata. Selengkapnya >>

Domma iahap ham paboa Anak ni Naibata do Jesus, Sipaluah ham?

Aha do tang halani ase sogam tumang uhur ni malim age simbuei ase iparsilangkon Tuhan Jesus? Tang sogam ni uhur ni sidea halani Anak ni Naibata do Jesus nini, ai do. Maronjolan do Ia bani hasintongan. Seng ongga dong hatani na lepak, ase boi Ia hona pakara. Sambatni >>