26 Desember: “Na roh do Ia marayak na dong Bani”

tnt_des26_joh 1_11

Na roh do Ia marayak na dong Bani, tapi seng ijalo na dong Bani in ia.

(Johanes 1: 11)

Roh do Tuhan Jesus bani bangsa-Ni (Jahudi), tapi seng ijalo halak Jahudi Ia. Ai do halani ase tangis Tuhan Jesus pasal Jerusalem, nini: “Jerusalem, Jerusalem! Ham sibunuh nabi-nabi, sipargijig bani batu na sinuruh hu bamu! Domma piga hali sihol patumpuonku namin niombahmu, songon indung ni dayok na mangopopkon anakni hu toruh ni habongni, tapi seng ra ham”.

Jerusalem do hansa, nani itangisi Tuhan Jesus? Atap dihut do hita na marhari Natal on? Ai lang gati do hita sihol patumpuon ni Naibata, hape seng ra hita?

Na porlu banta jalo hita ma Sipaluah in, ase saud hita maluah. Par Jerusalem (Jahudi) pe dong do na ra manjalo partolongan ni Tuhan Jesus. Tapi anggo mangkaporsayaisi Anak ni Naibata Ia, seng sidea pot, suharni ai do, sihol bunuhon sidea do Ia tene.

Sonai do age hita dob tardidi hita, Tuhanta ma simada hita, siminikni ma hita, bangsa-Ni ma hita. Domma piga hali roh hata ni Naibata bamu pagolpa ham. Roh Ia hubani na dong Bani hinan (hita na dob tardidi), hape seng ijalo hita Ia. Bagei do dalan ni Naibata marayak hita, boi marhitei malas ni uhur ase idingat hita la sibere malas ni uhur ai, mangkatahon tarima kasih Bani janah mamuji goran-Ni.

Boi homa marhitei sitaronon, ase idingat hita mardilo-Si, ase ijalo hita la pakon pangurupion-Ni. Domma piga hali lang ijalo hita parroh-Ni, marhitei parambilan, marhitei malas ni uhur pakon marhitei na binasamu bani Padan na Basaia atap Padan na Baru? Sai jalo hita ma Tuhanta gabe Rajanta.

Tonggo

Ham Tuhan Jesus. Tarima kasih ma Bamu halani ra do Ham hu bannami. Sai ijalo hanami ma Ham Tuhan gabe Rajanami, Tuhannami. Amen.

Doding

Haleluya No. 133: 4, 5. Holong do Atei >>

4. Na roh do Jesus pardameianku,
Parmahan Banggal na bujur in.
Ai do ‘se ningku tong:
Holong do atei ni Naibatangku mangidah au.

5. Itaron Jesus do hamateian,
manggalar utang ni dousangkin.
Ai do ‘se ningku tong:
Holong do atei ni Naibatangku mangidah au.

27 Desember. Aha do labamu humbani Hari Natal ai

<< 25 Desember: Mase igoki biar hita jolma?